Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Gouda

Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Gouda!

De gemeente, individuele burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen dragen het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Goudse organisaties, inwoners en gemeente werken samen tegen discriminatie

Op maandag 11 oktober 2021 werd het Antidiscriminatie Platform Gouda opgericht. Sindsdien zet dit platform zich in om allerlei vormen van discriminatie in Gouda tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie vanwege huidskleur, seksuele voorkeur of handicap. Het platform bestaat uit verschillende Goudse organisaties, inwoners en de gemeente. De aftrap van het platform vond plaats in de Chocoladefabriek. Wethouder Corine Dijkstra is blij met het platform: “Ik zie om mij heen dat het helaas nog steeds niet vanzelfsprekend is om te kunnen zijn wie je bent. Het is daarom belangrijk dat we diversiteit omarmen en ons blijven inzetten om discriminatie in welke vorm dan ook, tegen te gaan. Juist door de krachten van verschillende organisaties en Gouwenaars te bundelen, kunnen we nog meer bereiken.”

Praat mee op social media met #goudainclusief

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Gouda aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Over De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (de GAB) is een onafhankelijke adviesraad van en voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking uit de gemeente Gouda. De GAB bestaat uit mensen met diverse handicaps uit Gouda. Omdat de leden zelf een beperking hebben, beschikken zij over een schat aan ervaringskennis. We streven naar een samenleving waarvan mensen met beperkingen vanzelfsprekend deel uitmaken. Wij willen daarmee recht doen aan de volledige reikwijdte van het burgerschap van mensen met een beperking op grond van het VN-verdrag Handicap. De GAB geeft vanuit dit perspectief advies en informatie aan de gemeente Gouda en de lokale adviesraden sociaal domein (GASD en GCR), en daarnaast aan burgers, organisaties, bedrijven en instellingen uit Gouda. Wij staan open voor verhalen van en over mensen met een beperking (positief en negatief) en signalen uit de Goudse samenleving. Bekijk onze website.

Over De Goudse Schouwburg

De Goudse Schouwburg ontwikkelt zich in hoog tempo tot Podium van de Stad: een inspirerende ontmoetingsplaats die wij samen met organisaties en inwoners van Gouda vormgeven. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar we verbindingen leggen tussen publiek, spelers en podia. Niet alleen in onze gebouwen, maar ook op andere plaatsen in de stad. We verbinden ons aan Goudse activiteiten en ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven. Zo kunnen we samen met Goudse culturele instellingen, maatschappelijke partners, onderwijs, politieke partijen en andere initiatieven bijdragen aan een levendige stad. Bekijk onze website.

Over Goudse Weekendschool

Op de Goudse Weekendschool ontdekken jongeren vanaf 10 jaar uit alle wijken van Gouda de wereld.
Ruim 70 leerlingen – uit groep 7 en 8 van de basisschool – volgen op zondag lesdagen. Niet over rekenen en taal maar over bijvoorbeeld gezondheidszorg, politiek of de bouw. De leerlingen krijgen les van gastdocenten zoals een timmerman, advocaat, een kok of de burgemeester. Via deze inspirerende rolmodellen ontdekken de kinderen de wereld. Oud-leerlingen nodigen we vijf keer per schooljaar uit voor verdiepingsdagen. Dit kan een workshop zijn over fotograferen of 'leren leren', een bedrijfsbezoek maar ook een meet & greet met een interessante gastdocent. Jongeren die meedoen aan onze activiteiten ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving. Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan ons te binden die wat extra’s kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding, ziekte in gezin of een achtergrond buiten Nederland. Zo dragen we bij aan gelijke kansen voor alle kinderen! Bekijk
 onze website.

Over Libertum

Libertum vertelt het verhaal van vrede en vrijheid en van vreedzaam samenleven met elkaar. Verleden en heden vloeien er in elkaar over en je wordt ondergedompeld in verhalen en beelden, echte en virtuele werelden. Met welke dilemma's hebben we te maken op onze weg naar vrede en vrijheid? Libertum nodigt je uit om dat wat vanzelfsprekend is te bevragen en daagt je uit om na te denken over je eigen identiteit, waarden en vrijheid. Wat is jóuw rol in de samenleving? Bekijk onze website.

Over Museum Gouda

Museum Gouda is het museum van de stad. Vanuit ons historische museumgebouw organiseren we aanstekelijke tentoonstellingen en activiteiten. Persoonlijke verhalen met een universele waarde wakkeren de verbeelding, verbinding en veerkracht aan bij bewoners en bezoekers. We zorgen voor de collectie van de stad en geven het Goudse erfgoed door aan de volgende generaties. Vanuit het verleden en vanuit de verbeelding geven we een ander perspectief op actuele vraagstukken. Zo willen we een museum zijn dat relevant is voor onze tijd en onze plek. Een museum waar alle Gouwenaars zich in kunnen herkennen. Bekijk onze website.

Over Regenboog Alliantie Gouda

De Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (LHBTIQ+). Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie. Wij komen op voor de rechten en de veiligheid van LHBTIQ+ personen in Gouda. Wij bieden informatie, advies en voorlichting, en faciliteren ontmoeting. Wij willen dat mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Gouda staat bekend als tolerante en diverse stad. En sinds het Roze Jaar 2018 is Gouda Regenboogstad. Wij werken nauw samen met de gemeente, het COC en LHBTIQ+ organisaties in Gouda en omstreken. Wij staan open voor alle organisaties die vanuit eigen identiteit of werkveld te maken hebben met LHBTIQ+ personen en daarover vragen hebben en/of met ons willen samenwerken. Bekijk onze website.

Over Samen voor Goud

Wij zijn het jongerennetwerk van Gouda. We investeren in jou door activiteiten te organiseren waar je nieuwe mensen kan ontmoeten, vrienden maakt en nieuwe dingen kan leren. Samen met jou zetten we ons in voor de mensen om ons heen. Iedereen is welkom, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt. Het belangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet! Bekijk onze website.

Over SPORT•GOUDA

SPORT•GOUDA voert het sportbeleid voor de gemeente Gouda uit, met als belangrijkste doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; van jong tot oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA iedereen in Gouda dagelijks de gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties (het Groenhovenbad, sporthallen, -zalen, -parken) plezier te hebben in sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de gezondheid te werken. SPORT•GOUDA biedt een uitgebreid beweegaanbod. Vakdocenten die op basisscholen gymles geven, buurtsportactiviteiten met kinderen in de wijken, zwem(les)activiteiten voor heel Gouda. Ook valpreventietrainingen voor ouderen, sporten met statushouders, projecten voor aangepast sporten en activiteiten in de schoolvakanties voor de jeugd zijn voorbeelden van het uitgebreide aanbod. SPORT•GOUDA zoekt continu actief naar samenwerkingen met andere partijen waaronder de zorg, het sociaal domein en het onderwijs, om daarmee de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te vergroten. Met Gouda Goed Bezig stimuleert SPORT•GOUDA tevens een gezonde eet- en leefstijl bij jongeren. Daarnaast faciliteert en adviseert SPORT•GOUDA sportverenigingen door de inzet van verenigingsondersteuning, informatiebijeenkomsten en het online kenniscentrum. Tenslotte is SPORT•GOUDA uitvoerder van het Gouds Sport- en Preventieakkoord. Bekijk onze website.

Over Stichting 21 maart Gouda

Stichting 21 maart Gouda staat voor antidiscriminatie, antiracisme en gelijkheid in een inclusieve samenleving, waar de burgers elkaar respecteren en accepteren zoals ze zijn. Ons doel is om tolerantie en respect in onze Goudse samenleving te vergroten. Dit doen wij door middel van onze lezingen, scholendialoog en ons tolerantielespakket voor het basisonderwijs. Ons doel met dit lespakket is om scholen te ondersteunen om met kinderen in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen als tolerantie, discriminatie, racisme, respect, inclusie, (cyber)pesten. We willen kinderen laten nadenken over hun eigen gedrag om zelf tot oplossingen te komen. Zo worden de kinderen onderling gestimuleerd om hun eigen omgeving toleranter en respectvoller te maken. Bekijk onze website.

Over Taalhuis Bibliotheek Gouda

In het (digi)Taalhuis Gouda kan iedereen kan iedereen langskomen met een (digi)taalvraag. Wil je iets leren, zoals het verbeteren van je taalvaardigheid? Wil je handiger worden met de computer of wil je websites beter begrijpen en gebruiken? Kom langs op de spreekuren van het taalhuis en wij vertellen je waar je dat kan leren. Als je wilt melden we je meteen aan. Het spreekuur is elke dinsdag 13.00-15.00 uur en elke donderdag 18.30-19.30 uur in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20. Bekijk onze website.

Over VluchtelingenWerk Gouda

Stichting VluchtelingenWerk voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer. Bekijk onze website.

Onze partners maken ons werk mogelijk

Samenwerken met Stichting iDb

Iedereen kan bij Stichting iDb terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Ook informeert en adviseert iDb over de aard en omvang van discriminatie alsook over interventies die nodig zijn om gesignaleerde problemen aan te pakken en op te lossen.

GEDISCRIMINEERD? OF GETUIGE VAN DISCRIMINATIE?
Melden helpt! Samen kunnen we het verschil maken!