In Gouda is Ruimte voor Verschillen

Een actief en betrokken stad koestert en stimuleert initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen die bijdragen aan non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap. Wij presenteren uitdagende en inspirerende voorbeelden uit de praktijk en vragen anderen om aan te sluiten. Zet jij je, in het klein of in het groot, in voor een stad waar iedereen telt en ruimte is voor verschillen, laat het weten. Doe goed en deel jouw ervaringen met anderen.
* Deze aansporing is oud en is in de loop der tijden op verschillende momenten en door verschillende partijen gebruikt om burgers te mobiliseren om het goede te doen, vooral het goede waarin de boodschapper geloofde. Wij leven nu in een andere tijd: een roerige tijd waarin veel gebeurt en velen het gevoel hebben dat het gemeenschapszin verdwijnt. De indruk bestaat dat groepen zich terug trekken in hun eigen bubbel omdat zij alleen willen en kunnen omgaan met anderen die op hen lijken.
Lees de succesverhalen

In het nieuws

Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Gouda.
Uitnodiging
3 min
Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Op 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 herdenken en vieren we dat 150 jaar geleden slavernij in de voormalig Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Het hele jaar besteedt Gouda aandacht aan het slavernijverleden door verschillende activiteiten en evenementen in de stad te organiseren. Het is bedoeld om aandacht te vragen voor het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan die we vandaag de dag nog steeds merken. We willen onze gedeelde geschiedenis erkennen accepteren en begrijpen, zodat we vanuit daar kunnen werken aan een inclusief Gouda waar iedereen erbij hoort!
Succesverhaal
2 min
Historische verkenning naar het koloniaal en slavernijverleden van Gouda

Historische verkenning naar het koloniaal en slavernijverleden van Gouda

Als je aan de geschiedenis van Gouda denkt, dan denk je niet meteen aan het koloniaal en slavernijverleden. Toch zijn ook in Gouda sporen van het koloniale en slavernijverleden, soms nog verborgen, terug te vinden. Daarom wil Gouda in het herdenkingsjaar slavernijverleden stil staan bij het belang van het kennen van het verleden om het heden beter te begrijpen.

Succesverhaal
3 min
Herdenkingsjaar Slavernij- verleden: Drukkerswerk- plaats Gouda doet mee

Herdenkingsjaar Slavernij- verleden: Drukkerswerk- plaats Gouda doet mee

Drukkerswerkplaats Gouda is gestart met een nieuwe bibliofiele uitgave voor het komende Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De dichteres Frida Domacassé (Aruba, 1938) heeft speciaal voor deze uitgave achttien gedichten geschreven. De gedichten met een hertaling in het Papiamento, zijn geïnspireerd op Adinkra’s, symbolen die hun oorsprong vinden in West -Afrika. De uitgave is ontworpen door Peterpaul Kloosterman.

Succesverhaal
5 min
Stadsgesprek Gouda: 'Hoe goed ken jij je stadsgenoten?'

Stadsgesprek Gouda: 'Hoe goed ken jij je stadsgenoten?'

Het Stadsgesprek op 14 maart was een bijzondere avond waarbij zo’n 60 deelnemers samenkwamen in het Nelson Mandela Centrum in Gouda om te praten over belangrijke onderwerpen die spelen in hun stad. De centrale vraag was: 'Hoe goed ken jij je stadsgenoten?'

Oproep
2 min
Spreekuren voor betrokkenen aardbevingen Turkije en Syrië

Spreekuren voor betrokkenen aardbevingen Turkije en Syrië

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben in beide landen veel mensen in nood gebracht. Ook bij mensen in Nederland bestaan grote zorgen en angsten over familie en bekenden in de getroffen gebieden. Om betrokkenen bij de aardbevingen in Turkije en Syrië te ondersteunen, organiseert Vluchtelingenwerk, in samenwerking met de gemeente Gouda, spreekuren voor mentale, eerste hulp.

Uitnodiging
2 min
Herkennen, Signaleren en Verder helpen -trainingen: meld je aan!

Herkennen, Signaleren en Verder helpen -trainingen: meld je aan!

Uit onderzoek blijkt dat de bereidheid om ervaren discriminatie te melden of aangifte te doen bij een Antidiscriminatievoorziening (de ADV’s) laag is. Als tegenreactie heeft Stichting iDb het project ‘Herkennen, Signaleren en Verder helpen’ (HSV) ontwikkeld, met het doel een positieve meldcultuur te creëren en te behouden.

Oproep
1 min
Een beter integratieproces voor vrouwelijke statushouders

Een beter integratieproces voor vrouwelijke statushouders

Aziz Kawak, teamleider bij VluchtelingenWerk Gouda, pleit voor het gezamenlijk realiseren van projecten die het integratieproces voor en gemeenschapszin onder vrouwelijke statushouders verder kunnen bevorderen. Help jij ook mee?

Succesverhaal
1 min
Historische wandeling zet lhbtiq+ acceptatie in perspectief

Historische wandeling zet lhbtiq+ acceptatie in perspectief

De Regenboog Alliantie Gouda stelde een stadswandeling samen langs de lhbtiq+ highlights in Gouda; plaatsen in de stad die door de jaren heen een rol hebben gespeeld in het leven van mensen uit de regenbooggemeenschap.

Succesverhaal
2 min
Gouwenaren ontmoeten Hoofdpersonen in de Chocoladefabriek

Gouwenaren ontmoeten Hoofdpersonen in de Chocoladefabriek

In een een-op-eengesprek vertellen Hoofdpersonen – een Gouwenaar of iemand met een band met Gouda – aan de hand van een foto of voorwerp een verhaal aan een luisteraar. Dat kan een verhaal zijn over een meegemaakte, belangrijke periode of een gebeurtenis: een verhaal zijn dat anderen aan het denken zet of raakt of simpelweg blij maakt.

Succesverhaal
3 min
Expositie 'Bnadem' binnenkort te zien in Museum Gouda

Expositie 'Bnadem' binnenkort te zien in Museum Gouda

Van jongs af aan merkte de Rotterdamse fotograaf Khalid Amakran (31) dat hij zich nauwelijks herkende in het beeld dat van Nederlanders met Marokkaanse roots werd geschetst. Het aanhoudende debat ging vooral óver deze groep in plaats van met. Khalid ergerde zich aan de eenzijdige, negatieve manier waarop zijn wereld werd afgebeeld. Met zijn fotografie neemt hij het heft in eigen hand en laat met zijn beelden een nieuw verhaal zien.

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Gouda aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.
Ons beleid

Samen tegen discriminatie in Gouda

Door het bundelen van krachten met het Antidiscriminatie Platform Gouda, werken we samen aan de lokale inclusie agenda.

Onze partners maken ons werk mogelijk